FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेसीकरण परिक्षण प्रतिवेदन ०७९/०८० |

७९/८० 06/20/2024 - 17:11 PDF icon Sisne GESI Audit Report 2081.pdf

आ. व. २०८०।८१ का लागि सिस्ने गाउँ पालिका र रुकुम पूर्व जिल्लाको जिल्ला दररेट

८०/८१ 08/10/2023 - 15:29 PDF icon जिल्ला_दररेट_२०८०_०८१.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको क्षमता बिकास योजना

७९/८० 06/27/2023 - 15:12 PDF icon Final CDP Sisne RM_Rukum Purva.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको लै स सा स परिक्षण प्रतिवेदन २०७८।७९

७८/७९ 06/27/2023 - 15:08 PDF icon Technical Report- GESI Audit- Sisne RM -12-12-13.pdf

आ. व. २०७९।८० का लागि सिस्ने गाउँ पालिका र रुकुम पूर्व जिल्लाको जिल्ला दररेट

७९/८० 07/18/2022 - 11:24 PDF icon जिल्ला दर रेट २०७९.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको लै स सा स परिक्षण प्रतिवेदन २०७७।७८

७८/७९ 07/07/2022 - 00:00 PDF icon GESI Audit Report 2078-1.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना

७८/७९ 07/06/2022 - 12:49 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf

सिस्ने गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७८

७८/७९ 06/26/2022 - 16:30 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिकसमावेशिकरण रणनीति, २०७८.pdf

बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७९।८०

७९/८० 06/24/2022 - 19:13 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७९।८० website.pdf

सिस्ने गाउँपलािकाको दोस्रो चौमासिकको खर्च प्रतिवेदन २०७८ मंसिर १ देखि फाल्गुण ३० गते सम्म

७९/८० 05/05/2022 - 11:54 PDF icon दोस्रो चौमासिकको खर्च प्रतिवेदन २०७८ मंसिर १ देखि फाल्गुण ३० सम्म.pdf

Pages