FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर प्रहरी ऐन , २०८० ८०/८१ 02/26/2024 - 16:23 PDF icon नगर प्रहरी ऐन २०८० (1).pdf
“सिस्ने गाउँपालिकामा निर्माण गरिएका पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०८०” ८०/८१ 02/25/2024 - 12:08 PDF icon ४ पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका.pdf
“सिस्ने गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तथा नक्सापास कार्यविधि, २०८०” ८०/८१ 02/25/2024 - 12:04 PDF icon ३ भवन निर्माणको इजाजत र नक्शापास कार्यविधि-Final Copy.pdf
खानेपानी उपभोक्ता व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०७९ ८०/८१ 01/04/2024 - 12:34 PDF icon ६ खानेपानी उपभोक्ता समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
पशु सुत्केरी भत्ता (भैंसीलाई) अनुदान सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 01/04/2024 - 12:32 PDF icon ५ सिस्ने गाउँपालिकाको पशु सुत्केरी भैंसी अनुदान कार्यविधि, २०७९.pdf
अटो तथा इलेक्ट्रिक रिक्सा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७९ ८०/८१ 01/04/2024 - 12:31 PDF icon ४ सिस्ने अटो तथा ईलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि, २०७९.pdf
बिनियोजन ऐन ,२०७९ ८०/८१ 01/04/2024 - 12:27 PDF icon ३ सिस्ने गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन , २०७९ ८०/८१ 01/04/2024 - 12:25 PDF icon २ सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा संम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 07/19/2022 - 14:22 PDF icon 75 बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविध1.pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७८/७९ 07/19/2022 - 12:20 PDF icon 80 कार्यसञ्चालन निर्देशिका.pdf

Pages