FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेसीकरण परिक्षण प्रतिवेदन ०७९/०८० | ७९/८० Thursday, June 20, 2024 - 17:10 PDF icon Sisne GESI Audit Report 2081.pdf
न्यायिक समिति तथा आयोजना अनुगमन बार्षिक प्रतिवेदन ८०/८१ Sunday, April 21, 2024 - 14:56 PDF icon CamScanner 04-21-2024 14.29 (3).pdf
प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको मुल्यांकन नतिजा | ८०/८१ Wednesday, March 20, 2024 - 14:41 PDF icon 1 (1).pdf
खर्च सार्वजनिकीकरण सम्बन्धमा । ७९/८० Friday, July 14, 2023 - 16:06
वार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन २०७८।७९ ७९/८० Friday, September 9, 2022 - 00:00 PDF icon 1.3.1-2 प्रगति समिक्षा २०७८-७९ .pdf
सिस्ने गाउँपालिकाको कक्षागत तथा विद्यार्थी भर्नादर २०७९ ७८/७९ Friday, July 8, 2022 - 13:54 File सिस्ने गाउँपालिकाको कक्षागत तथा विद्यार्थी भर्नादर २०७८-सामुदायिक मात्र.xlsx
आ व २०७८।७९ मा सिस्ने गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको वार्षिक प्रतिवेदन ७८/७९ Friday, July 8, 2022 - 13:52 PDF icon शिक्षा शाखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८.pdf